Po Lietuvą: netikėtai miškuose atrasta Nidos sklandymo mokykla

Ankstyvas rytas. Lėtai, koja už kojos vaikštau vingiuotu miško takeliu. Laibos pajūrio pušys stiebiasi į dangų. Ir aš išsitiesiu, galvą pakeliu aukštyn ir jau ryžtingiau žingsniuoju pramintu keliuku. Traukiu link Parnidžio kopos. Šis kelias man naujas, todėl įdomus kiekvienas akmuo ar samanomis apaugęs stulpas. Netikėtai prieinu miško aikštelę. Viduryje jos – akmeninis paminklas. Praeinu pro